• +30 2810 336330
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή οικονομικής προσφοράς,

29 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή οικονομικής προσφοράς για:

 • τη διενέργεια διαδικτυακής Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή 40 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία των Δήμων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Κρήτης, με τίτλο: «Στο δρόμο για μια βιώσιμη αλιεία: αξιοποίηση πρωτοβουλιών πολιτών»  και
 • τη παροχή Διαδικτυακού σεμιναριακού κύκλου εκπαίδευσης 10 Μαθημάτων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση για 15 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης συνολικής διάρκειας 1 μήνα με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Έχοντας υπόψη:
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
 3. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 (Αρ. Πρωτ. ΠΤΑ 2958/07-09-2011) του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί Διαχωρισμού και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» .
 4. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Περί Οικονομικής  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων».
 5. Η αριθμ. COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 – ED Crete, Έργο 101034516 ειδική συμφωνία πλαίσιο επιχορήγησης για τη λειτουργία του EUROPE DIRECT REGION OF CRETE.
 6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος Europe Direct.
 7. Την ανάγκη για διοργάνωση εκδηλώσεων από το Europe Direct σχετικά με την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-2024.

 

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης-Europe Direct Region of Crete, στα πλαίσια της λειτουργίας και της συνεργασίας του με την εκπαιδευτική κοινότητα και την πραγματοποίηση δράσεων από κοινού για την ενημέρωση των μαθητών για τις προτεραιότητες της ΕΕ που βοηθούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και την ανταλλαγή απόψεων και συνάμα της χρησιμότητας απόκτησης της εκπαιδευτικής κοινότητας των δεξιοτήτων για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση προτίθεται:

 

 1. Της διενέργειας διαδικτυακής Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή 40 μαθητών Α’ & Β’ Λυκείου, από σχολεία των Δήμων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Κρήτης την ημερομηνία 3 και 4 Δεκεμβρίου 2022 και
 1. Της παροχής Διαδικτυακού σεμιναριακού κύκλου εκπαίδευσης 10 Μαθημάτων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση για 15 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης συνολικής διάρκειας 1 μήνα με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης.

 

 

Στόχος της διενέργειας διαδικτυακής Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την εμβάθυνση των συμμετεχόντων μαθητών στην επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού. Παράλληλα, αποσκοπούμε στην εμπλοκή των νέων σε διαδικασίες κατανόησης της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και του τρόπου λήψης των αποφάσεων, καθώς είναι αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της Ευρώπης του σήμερα.

 

Επιπροσθέτως, σκοπός του σεμιναριακού κύκλου αποτελεί οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν πολλαπλασιαστές καταθέσεων και υλοποιήσεων προγραμμάτων στην περιοχή τους, ενώ παράλληλα θα γίνουν κόμβοι υποστήριξης για νέες άτυπες ομάδες νέων, συλλόγους νέων και σχολείων για να καταθέσουν προτάσεις προς χρηματοδότηση στις αρμόδιες Εθνικές Διαχειριστικές Υπηρεσίες.

 

Για την επιτυχή και απρόσκοπτη πραγματοποιήσει των άνωθεν, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης ενδιαφέρεται να καλύψει τα παρακάτω:

 

 1. Αμοιβή Επιστημονικής Ομάδας Υλοποίησης κατά τις ημέρες υλοποίησης

 

 1. Διοικητική διαχείριση διοργάνωσης (δηλώσεις συμμετοχών Σχολικών Μονάδων, Κλήρωση και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, Συντονισμός και Επικοινωνία με Σχολεία για την επιλογή μαθητών, επικοινωνία με μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποστολή μετά το πέρας των δράσεων των Πιστοποιητικών Συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς και μαθητές)

 

 1. Προετοιμασία και διάθεση υλικού προετοιμασίας συμμετεχόντων (Οδηγός Μελέτης, Κανόνες Διαδικασίας, Εγχειρίδιο Συμμετέχοντα κτλ.)

 

 1. Κόστος Πλατφόρμας, Τεχνικός για τις ημέρες της υλοποίησης και συνοδευτικό υλικό/υποστήριξη χρηστών

 

 1. Καταγραφή αποτελεσμάτων συνεδριάσεων και αποστολή προς Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης εν είδη Κειμένου Πολιτική

 

 1. Παροχή Διαδικτυακού σεμιναριακού κύκλου εκπαίδευσης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ συνολικής διάρκειας 1 μήνα με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης.

 

συνολικού προϋπολογισμού 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα Europe Direct Region of Crete.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15.00 (μ.μ). Για πληροφορίες, Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

 

Η Κρήτη αποτελεί κορυφαίο νησιωτικό προορισμό για τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που ευνοεί δράσεις και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη του νησιού ως ιδανικό τόπο παραμονής για ψηφιακούς νομάδες.

Η πρωτοβουλία “Work from Crete” προκάλεσε το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Chapman των Η.Π.Α. σε συνδυασμό με τα όσα προσφέρει το νησί στον επισκέπτη. Έτσι, στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων της Καλιφόρνιας ήρθαν στο νησί, στα πλαίσια του μαθήματος Διεθνούς Επιχειρηματικότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος στελεχών (EMBA) του Πανεπιστημίου  Chapman (CA, USA). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης για τις υποδομές, τον τουρισμό, την φύση, την παράδοση, τον πολιτισμό και την εμπειρία ζωής που χαρίζει η αυθεντική Κρήτη στον επισκέπτη.

Ήταν μια ειδική ενημερωτική συνάντηση εργασίας, στη διάρκεια της οποίας ο προϊστάμενος τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης, παρουσίασε την στρατηγική για τον τουρισμό, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας στην ανάδειξη και προβολή του νησιού, την επισκεψιμότητα και το προφίλ του τουρισμού και των υποδομών, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχουν καταστήσει την Κρήτη κορυφαίο νησιωτικό προορισμό.

Παράλληλα, οι επιχειρηματίες, μεταπτυχιακοί φοιτητές του πανεπιστημίου Chapman, ενημερώθηκαν από το στέλεχος του Europe Direct Νίκο Μωραϊτάκη για ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πολιτικών. 

H παρουσία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων «George Argyros School of Business and Economics», που λειτουργεί με τη δωρεά της oικογένειας Αργυρού (ελληνικής καταγωγής) αξιολόγησε πολύ θετικά τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του, ειδικά για δράσεις όπως η απομακρυσμένη εργασία (work from Crete), για την οποία το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο από τα στελέχη των επιχειρήσεων της Καλιφόρνια, της Αμερικανικής Πολιτείας που βρίσκεται υπό το φως των προβολέων της παγκόσμιας δημοσιότητας. Ιδιαίτερη αξία έχει η απόφαση για επανάληψη του ταξιδιού στην Κρήτη το 2023, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί.

Να σημειωθεί πως το αμερικανικό πανεπιστημιακό ίδρυμα ήρθε στην Κρήτη μετά από πρόταση και προετοιμασία της κρητικής επιχειρηματία και αποφοίτου του πανεπιστημίου Τσάπμαν, Kelly VlahakisHanks και τη συνεργασία της επικεφαλής του προγράμματος «Drexel in Crete» Δρ. Μαρίας Χναράκη και του καθηγητή του Chapman Dr. Noel Murray. Το συμμετοχικό μάθημα που έγινε στο Ηράκλειο οργανώθηκε από το μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Drexel  και μέλος του ΠΣΕΚ-Κ Δρ. Θ. Κατερινάκη και με το συντονισμό της εταιρείας οργάνωσης εκπαιδευτικών εμπειριών ISP με την Cristiana Nicu.

Σας περιμένουμε όλους στην διεθνή έκθεση φωτογραφίας που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης και την υποστήριξη του Europe Direct της  Περιφέρεια Κρήτης στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.

Πρόκειται για ένα Διεθνή Φωτογραφικό Διαγωνισμό, ωδή στα social media που έχει στόχο την ανάδειξη της ποιοτικής - καλλιτεχνικής φωτογραφίας  στο διαδίκτυο  και την αποτύπωση της ομορφιάς της ηπείρου μας

Ελάτε να ψηφίσετε  την αγαπημένη σας φωτογραφία, δίνοντας την ψήφο σας μέσω των QR Codes που έχουν τα κάδρα.

 Διάρκεια έκθεσης: 8 με 20 Αυγούστου 2022

Σας περιμένουμε.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.theartofsocialmedia.gr

#theart #theartofsocialmedia #photography #photoexhibition #perifereiakritis #creteregion #edregioncrete #europedirectperifereiakritis #eu

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση Προξένων στην Κρήτη με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και κύριο θέμα συζήτησης την ανάπτυξη και ενίσχυση Διαπεριφερειακών Συνεργασιών με τις χώρες εκπροσώπησης των Προξένων. 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσόρισε θερμά τους επίσημους εκπροσώπους ξένων κρατών στο νησί, αναφέροντας ότι «η Κρήτη επενδύει στη δύναμη της εξωστρέφειας», και τονίζοντας πως από την πρώτη συνάντηση υπάρχουν θετικά και ελπιδοφόρα μηνύματα. Βασικό μέλημα της Περιφέρειας Κρήτης είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, είπε ο Περιφερειάρχης και αναφέρθηκε στη συμμετοχή σε Διεθνή Φόρα, Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ευρωμεσογειακά δίκτυα, αναπτύσσοντας διμερείς σχέσεις με άλλες μεσογειακές περιφέρειες και βέβαια συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην εμπέδωση ενός κλίματος συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Μεσογείου. «Με αυτό το δεδομένο, θεωρούμε ότι ο δικός σας ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς ως Πρόξενοι των χωρών που εκπροσωπείτε στην Κρήτη, μπορείτε να γίνεται καταλύτες στην προσπάθεια για μια δυναμική και εξωστρεφή Περιφέρεια», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης. 

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αλεξάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων αναφέρθηκε αναλυτικά και επεξήγησε την διάσταση και το ρόλο της Κρήτης σε διάφορα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας, την διεύρυνση των δεσμών με άλλες Περιφέρειες και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτύξει συνεργασίες με 33 χώρες και περισσότερες από 45 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες σε θέματα όπως περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, γαλάζια ανάπτυξη κ.ά. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει δυναμική εξωστρεφή παρουσία με εκπροσώπους χωρών όπως η Ιταλία και η Κίνα που επισκέπτονται την Κρήτη διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις δράσεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης (Europe Direct), το οποίο παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για ευρωπαϊκά θέματα σε τοπικό επίπεδο. 

european union flag 400 clr 4948Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση