• +30 2810 336330
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 10:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή οικονομικής προσφοράς για τη διενέργεια διαδικτυακής Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή 80 μαθητών Α’ & Β’ Λυκείου, από σχολεία των Δήμων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Κρήτης Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή οικονομικής προσφοράς για τη διενέργεια διαδικτυακής Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή 80 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία των Δήμων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα 40 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία Δήμων της Δυτικής Κρήτης και 40 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία Δήμων της Ανατολικής Κρήτης, με τίτλο: «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα πριν και μετά την κρίση του κορονοϊού. Από το σχολείο και τις τοπικές κοινωνίες μέχρι την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία (EUGreenDeal)».

                                                    

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
  2. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 (Αρ. Πρωτ. ΠΤΑ 2958/07-09-2011) του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί Διαχωρισμού και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» .
  3. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Περί Οικονομικής Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων».
  4. Η αριθμ. SIEuropeDirect 2018-2020, για τη λειτουργία του Κέντρου EuropeDirect.
  5. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος EuropeDirect, κατηγορία Ε7 Διοργάνωση εκδηλώσεων.
  6. To γεγονός ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με αποτέλεσμα να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας (EUGreenDeal)», θέμα το οποίο πραγματεύονται οι 2 εν λόγω διαδικτυακές Προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το EuropeDirect.
  7. Την συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και την πραγματοποίηση δράσεων από κοινού για την ενημέρωση των μαθητών για τα προγράμματα της ΕΕ που βοηθούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και την ανταλλαγή απόψεων.

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης-Europe Direct, στα πλαίσια της λειτουργίας του, συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς στην πραγματοποίηση δράσεων με μαθητές προκειμένου να αποκτήσουν την ικανότητα του ενεργού πολίτη. Προτίθεται, λοιπόν, να διοργανώσει 2 διαδικτυακές Προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 80 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία των Δήμων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα 40 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία Δήμων της Δυτικής Κρήτης και 40 μαθητών Α’ και Β’ Λυκείου, από σχολεία Δήμων της Ανατολικής Κρήτης, με τίτλο: «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα πριν και μετά την κρίση του κορονοϊού. Από το σχολείο και τις τοπικές κοινωνίες μέχρι την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία (EUGreenDeal)» στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020.

Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την εμβάθυνση των συμμετεχόντων μαθητών στην επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού. Παράλληλα, αποσκοπούμε στην εμπλοκή των νέων σε διαδικασίες κατανόησης της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και του τρόπου λήψης των αποφάσεων, καθώς είναι αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της Ευρώπης του σήμερα.

Για την επιτυχή και απρόσκοπτη πραγματοποιήσει των άνωθεν, το Europe Direct ενδιαφέρεται να καλύψει τα παρακάτω:

1. Αμοιβή Επιστημονικής Ομάδας Υλοποίησης κατά τις ημέρες υλοποίησης

2. Διοικητική διαχείριση διοργάνωσης (δηλώσεις συμμετοχών Σχολικών Μονάδων, Κλήρωση και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, Συντονισμός και Επικοινωνία με Σχολεία για την επιλογή μαθητών, επικοινωνία με μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποστολή μετά το πέρας των δράσεων των Πιστοποιητικών Συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς και μαθητές)

3. Προετοιμασία και διάθεση υλικού προετοιμασίας συμμετεχόντων (Οδηγός Μελέτης, Κανόνες Διαδικασίας, Εγχειρίδιο Συμμετέχοντα κτλ.)

4. Κόστος Πλατφόρμας, Τεχνικός για τις ημέρες της υλοποίησης και συνοδευτικό υλικό/υποστήριξη χρηστών

5. Καταγραφή αποτελεσμάτων συνεδριάσεων και αποστολή προς Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EuropeDirect εν είδη Κειμένου Πολιτική

Ο προϋπολογισμός για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου ανέρχεται στα 3500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα και ειδικότερα την κατηγορία δαπάνης «Ε7 Διοργάνωση εκδηλώσεων».

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη 4η Νοεμβρίου 2020, ώρα 15.00 (μ.μ). Για πληροφορίες, Νικόλαος Μωραϊτάκης, στέλεχος του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

Read 997 times

european union flag 400 clr 4948Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση